top of page

מבית

challenge Heb demoV8.png
כשאתה נכנס ללובי של מקום עבודתך, לפתע אתה רואה את השומר לופת את חזהו וצונח אחורה על כסאו. כשאתה פונה אליו - הוא אינו עונה. נראה שהוא אינו נושם.
אתה צועק לעמיתך שיזעיק עזרה ומבקש מאחר שיביא את הדפיברילטור של החברה.
אתה מתחיל בביצוע עיסויים יעילים עד להגעת המכשיר.
כעבור שלוש דקות עמיתך מגיע בריצה עם  ה-AED.
 
לחץ כאן להפעלתו.
answers
1 unconscious.png
עושים חיים. מצילים חיים.
bottom of page