top of page
challenge T-shirt.png

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה מאד הסובל מכוויה קשה מאד היקפית בשוק ובכף הרגל .

מספר נפג"מ

IMG-20170714-WA0019.jpg
B-3
דף הנחיות לנפג"מ

תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב אנוש שנפגע משריפה ואשר פציעותיו העיקריות הן כוויות היקפיות קשות בדרגה ב+ג על הרגל והשוק

  • אתה נמצא בתנוחת ישיבה או שכיבה. אינך מסוגל לקום או ללכת.

  • אתה בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש. אתה לחוץ מאד ממראה הפציעה ומעוצמת הכאבים.

  • אתה מתלונן על כאב חזק ושורף ברגל וצועק בקול רם.

  • אתה נושם נשימות מהירות מעט מלחץ ומכאב, אולם אין צורך להתמקד בנשימות במהלך התרחיש.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
30:00
40:00
אתה חש שהכאב ברגל מתעמעם מעט ואתה מפסיק לצעוק - רק נאנח. לשאלת המטפל, כעת אתה מרגיש פחות את הרגל ואינך יכול להזיז אותה.
אתה מעדכן את המטפל שאינך מרגיש כלל את השוק וכף הרגל ואינך יכול להזיזן.

זכור: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע!

63

מספר נפג"מ

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
30:00
40:00

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page