top of page

מבית

challenge Heb demoV8.png
הקבוצה הצהובה - כל הכבוד! ...מוכנים להמשיך?
צפו בסרטון הבא:
סרטון
החייאה 2
מצאתם את הרמז בסרטון?
אתם חושבים שאתם יודעים מה הקוד לפתיחת המנעול?
זה רק החלק הראשון... את הרמז לחלק השני תקבלו מהמדריך.
קדימה - המשיכו ל(מקום X בחברה) לתחנת תרגול החייאה!
עושים חיים. מצילים חיים.
בהצלחה!
bottom of page