מבית

challenge Heb demoV8.png
הקבוצה הצהובה - פיענחתם את הקוד הראשון!
הסתכלו על התמונה הבאה:
hint 2b.png
עליכם לגלות את המספר שיפתח את המנעול עם הרמז הבא, אבל -
תוכלו לפענח את הקוד רק עם החלקים הנוספים שתמצאו בתחנת התרגול.
המשיכו לתחנה, פצחו את הקוד וגלו מה יש בארגז!
עושים חיים. מצילים חיים.
בהצלחה!