מבית

ברוכים הבאים הקבוצה הצהובה!
הרמז הראשון הוא:
הרמז לגבי מיקום עמדת הקישורים משתנה בהתאם למיקום בתוך החברה.
 
דוגמא:
סמז חעלהכטפ התטעח 2        
בהצלחה!
עושים חיים. מצילים חיים.